Strategisch Beleidsmedewerker

Download de functiebeschrijving (PDF) »

Schaal
13
Werkveld
Beleid
Functiedoel
De Strategisch Beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor de uitvoerbaarheid van een integrale beleidskoers op samenhangende beleidsgebieden.
Organisatorische positie
Leidinggevende
Afdelingshoofd / Sectorhoofd
 
Producten en problematiek
Beleidsscenario's
Het inschatten van ontwikkelingen die de beleidskoers beÔnvloeden, zodat de uitvoerbaarheid en de integraliteit van de beleidskoers worden verbeterd.
Strategische beleidsadviezen
Het onderzoeken van consequenties van de beleidskoers op verschillende beleidsgebieden en het inschatten van kansen en drempels, zodat de uitvoerbaarheid en samenhang worden verbeterd.
Samenwerkingsvoordelen
Het binden van in- en externe partijen en het maken van afspraken bij complexe beleidsvoornemens, zodat de partijen resultaten leveren die in lijn zijn met de integrale beleidskoers.
Ketenregie
Het inschatten van de knelpunten na gemaakte afspraken met belanghebbenden en het oplossen van uitvoeringsproblemen, zodat beleid tijdig en inhoudelijk wenselijk wordt uitgevoerd.
Beleidsrichtlijnen
Het bedenken en implementeren van methoden en technieken voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid, zodat de samenhang en de ruimte om specifiek beleid te maken worden vergroot.
Beschikbare budgetten
Het in kaart brengen van de subsidiestromen en het signaleren van financieringsmogelijkheden, zodat er tijdig voldoende geld en middelen beschikbaar zijn.
Projectinformatie
Het inschatten van de informatieoverdracht aan betrokken partijen en het inschatten van de timing van overlegmomenten, zodat de samenhang in beleidsresultaten wordt vergroot.
Beleidsevaluaties
Het inzichtelijk maken van beleidseffecten en het formuleren van verbeteringen, zodat waardevolle beleidsresultaten tijdig en juist worden geleverd.
 
Deskundigheden
Kennis van het vakgebied op WO niveau.
Kennis van de wetgeving, het maatschappelijk en politiek krachtenveld op gemeentebrede beleidsgebieden, van beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid en van (financiŽle) besturingsinstrumenten binnen een gemeentelijke organisatie.
Kennis van de visie, strategie en beleid en de werk- en besluitvormingsstructuur van de gemeente en haar bestuurlijke belangen.
Sociale vaardigheden voor het beÔnvloeden van meningen, het creŽren van draagvlak voor beleidsveranderingen en voor het leiding geven aan multidisciplinaire projecten.
Uitdrukkingsvaardigheid voor het ontwikkelen, formuleren en presenteren van beleidsscenario's en strategische beleidsadviezen en besturingsadviezen en besturingsinstrumenten.
 

Eprom
Functiebank.nl is een initiatief van Eprom organisatie adviseurs.

De Functiebank biedt u gratis een set resultaatgerichte functiebeschrijvingen en functiewaarderingen. Het doel van de Functiebank is om u te helpen bij het inrichten van uw organisatie en bij het vaststellen van evenwichtige beloningsverhoudingen. Lees verder »

Eprom Internet Functiemanager

Alle functiebeschrijvingen op functiebank.nl zijn opgesteld met behulp van de Eprom Functiemanager. Lees verder »